From VMWare ESXi-system to open source alternatives


Linux-projekti-kurssille ajattelin seuraavanlaista projektia:

Siirtyminen VMWare ESXi-ympäristöstä avoimen lähdekoodin ympäristöön

Projektin tarkoituksena olisi muuntaa nykyinen VMWare ESXi-pohjainen labraympäristö pyörimään avoimen lähdekoodin työkaluilla ja alustalla. Uusi järjestelmä tulisi pyörimään joko Debianin tai Ubuntun päällä ja se saa mahdollisesti myös graafisen päätteen mediacenter/server-toimintoja ajatellen. Projekti tehdään parityönä Aleksi Kulmalan kanssa.

Vaatimukset uudelle ympäristölle

Tutkittavat järjestelmät

Alustava aikataulu

  1. Seulotaan vaatimuksiin sopivat järjestelmät
  2. Asennetaan valitut järjestelmät testattavaksi -> raportointi
  3. Valitaan sopivin järjestelmä lopulliseen systeemiin
  4. Asennetaan valittu järjestelmä kohderaudalle ja konfiguroidaan toimivaksi
  5. Luodaan uudet virtuaalikoneet tai tehdään migraatio vanhoista virtuaalikoneista

Milestonet

Viikko 46

Viikko 47

Viikko 48

Viikko 49

Viikko 50

Viikko 51